Tribina i forum teatar pod nazivom „Zaštiti ljubav – spasi budućnost“

Tribina i forum teatar pod nazivom „Zaštiti ljubav – spasi budućnost“

Tribina i forum teatar pod nazivom „Zaštiti ljubav – spasi budućnost“ posvećeni borbi protiv diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om održani su 3.12.2013. od 14 do 16h na Fakultetu političkih nauka. Organizovali su je u saradji Unija studenata socijalnog rada, Klub za UN i Timska inicijativa mladih. Učesnici tribine bili su dr Biljana Begović sa Instituta za javno zdravlje, Đurica Stankov izvršni direktor organizacije AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om, i Vesna Avramović iz udruženja korisnika psihijatrijskih usluga „Duša“.  

 

ALTERO tim je izveo scenu forum teatra i diskutovao sa prisutnima o životu osoba koje žive sa HIV-om. Prikazana scena bavila se specifično diskriminacijom HIV pozitivnih osoba u školi i imala je za cilj podizanje svesti o načinima prenošenja HIV infekcije i pravima osoba koje žive sa HIV-om. Studenti FPN pokazali su visok nivo svesti i zainteresovanosti za predstavljene teme i aktivno su učestvovali u diskusiji i isprobavanju konstruktivnih rešenja. 

Ceo događaj protekao je u duhu kvalitetne razmene mišljenja i dobre energije, kao i otvorenosti mladih osoba za diskusiju i učenje kada su u pitanju delikatne teme kao što je HIV/sida. 

 

Hvala AS Centru za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om na svesrdnoj podršci i dugoročnoj i uspešnoj saradnji! 

Read 158716 times
Login to post comments